20.09.2021
Gidder ikke å rapportere dagens vannstand, uansett så er det slutt for i år.
Kamera er tatt ut av vannet og lagret til etter påske 2022. Sesongen vil gå over i historien som en av de få uten flom. Kanskje noen vil protestere, men den vannøkningen som var i juli og august var minimal – ikke flom.
Takk for i år og vel møtt til “skitt fiske” i 2022.

17.09.2021
Det er fortsatt svært stillestående vann, men i løpet av helgen forventes en litt mer normal tilstand. D.v.s. det er ikke en normal høst, til det er det alt for tørt, men det blir litt mer normalt hva angår forskjell mellom høy- og lavvann.
Akkurat nå så er vannstanden ca. 8, men korrekt vannstand ved lavvann er antakelig minus 20 cm, “Beholdningen” av fisk antas å være uforandret.
Skitt fiske

15.09.2021
Hvis vi ikke visste bedre så kunne vi lett tro at det hadde vært styrtregn i Gjesdal. I går var vannstanden minus 20 cm mens den er pluss 4 cm og stillestående vann i ettermiddag. Forklaringen er to-delt, veldig tung sjø fra vest samt meget liten forskjell mellom høy- og lavvann. I ettermiddag er det kun 19 cm i forskjell og i morgen er det enda mindre, nemlig 15 cm.
Nå må vi snart få noe regn slik at all fisken som står fra benken i sone 1 og oppover får mulighet til å forflytte seg til gytebankene ovenfor Grudavatnet.
Skitt fiske

13.09.2021
Selv om det kan virke som om vannstanden er høyere nå enn hva den var i forrige uke så er det synsbedrag. Årsaken er at lavvannet (fjæra) er 15 cm høyere enn hva den var fredag i forrige uke. Høyvann (flo) er tilsvarende lavere. Det betyr at vannstanden i elven blir generelt høyere samtidig som at “draget” i elven blir redusert.
For øvrig vil jeg hevde at det er bra med fisk på elven fra benken i sone 1 oppover i sone 2.
Skitt fiske

10.09.21
Det eneste der er å si om vannstanden er at den synker – minus 20 cm.
Bortsett fra at kamera nå er “tilbake” så er det lite positivt å melde.
Skitt fiske

08.09.2021
Vannstand (minus 18 cm), vær og værmelding gir dessverre liten inspirasjon til optimistiske prognoser omkring fremtidig fiskevær og vannstand. Det er rett og slett mistrøstig. Det observeres fisk, men den overser totalt det som serveres.
Skitt fiske