AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri

AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri eier fiskerettighetene i de nederste 3 km av Figgjo-elven i Rogaland. Elven har utspring i Gjesdal kommune hvoretter den renner gjennom Sandnes, Time og  Klepp kommune. Figgjo-elven munner ut i Nordsjøen på en av landets fineste strender, Bore stranden.
Den nederste delen av elven kalles Sele og er kjent for sitt gode fluefiske. Spektakulær natur kombineres derfor med variert og utfordrende fiske. Det meste av elvestrekningen er forholdsvis stilleflytende med enkelte små strømpartier. Vind spiller en vesentlig rolle i det flate Jærlandskapet og kan resultere i spennende fiske, selv på lav vannstand.

Les mer om oss