Felles fiskeregler for sone 1 og 2

1. Fiskekortet er personlig og kan ikke bortlånes til andre. Mindreårige barn (under 16 år) kan imidlertid benytte kortet under tilsyn av foresatt/kortinnehaver.

2. Fisket er bevegelig, 1 kast – 2 steg nedstrøms. Det er ikke tillatt å starte fisking nedstrøms annen fisker.

3. Vading er ikke tillatt.

4. Fiskekortet skal påføres fangst (også 0-fangst) og legges i postkasse ved fiskehytten straks fisket avsluttes, eventuelt registreres på nettet innen 48 timer etter at fisket er avsluttet. Brudd på rapporteringen kan medføre kortkjøp nekt.

5. Utleier er ikke ansvarlig for eventuell gress slåing i elven utført av andre rettighetshavere og kortpris for ubrukt/delvis ubrukt fiskekort refunderes ikke.

6. Fiskekortkjøper/fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende offentlige lover og regler.

Spesielle regler

Sone 1 har 2 innganger for fiskestart, en ved grensen til sone 2 og ved hengebroen.
I sone 1 er en kun tillatt å benytte flue-/fluestang.

Sone 2 har kun en inngang for fiskestart, nemlig øverst i sonen ved grensen til sone 3.
I sone 2 er det tillatt å bruke all LOVLIG redskap.