Sele i dag 19.9.22

Så er sesongen 2022 over (formelt så gjenstår 2 timer, men det er tvilsomt at fiskere med ærlige hensikter fortsatt fisker).
Dessverre så vil ikke 2022 sesongen gå inn i historien som en vi ser tilbake på med store glede. Lite og tilnærmelsesvis stillestående vann ( pga. terskel og munning lenger sør enn noen gang tidligere). Eneste vannøkning (ikke flom) erfart i sesongen inntraff i forrige uke. Med det som bakteppe så blir fiskesesongen egentlig svært kort.
Likevel, tusen takk for i år og velkommen til forhåpentligvis en bedre sesong i 2023.