Fiskeregler

Felles fiskeregler for sone 1 og 2

1. Fiskekortet er personlig og kan ikke bortlånes til andre. Mindreårige barn (under 16 år) kan imidlertid benytte kortet under tilsyn av foresatt/kortinnehaver.

2. Fisket er bevegelig, 1 kast – 2 steg nedstrøms. Det er ikke tillatt å starte fisking nedstrøms annen fisker.

3. Vading er ikke tillatt.

4. Fangstrapport (også 0-fangst) skal rapporteres på nettet til INatur (kortselger) umiddelbart etter at fisket er avsluttet. Brudd på rapporteringsplikten vil medføre kortkjøp nekt.

5. Utleier er ikke ansvarlig for eventuell gress slåing i elven utført av andre rettighetshavere og kortpris for ubrukt/delvis ubrukt fiskekort refunderes ikke.

6. Fiskekortkjøper/fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende offentlige lover og regler.

Spesielle regler

Sone 1 har 2 innganger for fiskestart, en ved grensen til sone 2 og ved hengebroen.
I sone 1 er en kun tillatt å benytte flue-/fluestang.

Sone 2 har kun en inngang for fiskestart, nemlig øverst i sonen ved grensen til sone 3.
I sone 2 er det tillatt å bruke all LOVLIG redskap.