Om oss

AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri

AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri eier fiskerettighetene i de nederste 3 km av Figgjo-elven i Rogaland. Elven har utspring i Gjesdal kommune hvoretter den renner gjennom Sandnes, Time og munner ut i Nordsjøen på Sele i Klepp kommune. Den lakseførende delen av vassdraget er ca. 23 km.

Figgjo-elven munner ut i Nordsjøen på en av landets fineste strender, Bore stranden. Den nederste delen av elven kalles Sele og er kjent for sitt gode fluefiske. Spektakulær natur kombineres derfor med variert og utfordrende fiske. Det meste av elvestrekningen er forholdsvis stilleflytende med enkelte små strømpartier. Elven er avhengig av nedbør, men fisk kan også gå på elven på lite vann. Vind spiller en vesentlig rolle i det flate Jærlandskapet og kan resultere i spennende fiske, selv på lav vannstand.

Laksefiske på Sele

Laksefiske på Sele er oppdelt i 4 soner, med sone 1 nederst. Sone 1 og 2 administreres av Sele Laksefiske, mens sone 3 og 4 er utleid til Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF). I sone 1 og 2 selges kun halvdøgn kort. Det selges henholdsvis 4 og 5 kort i sone 1 og 2. I tillegg finnes 1 grunneierkort.

Formiddagskortene går fra 00:30 til 13:00 og ettermiddagskortene 13:30 til 24:00. Det er altså en halv time «fredning» mellom fiskeintervallene. Sone 1 og 2 er hver på ca. 500 meter og begge fiskes fra sørsiden.

Riktignok kan det fiskes fra nordsiden i sone 1 fra Brohølen og til sjøen, men denne side benyttes normalt kun i sterk nordvest vind. I sone 1 er det kun tillatt å fiske med flue og fluestang mens det i sone 2 er tillatt å benytte all lovlig fiskeredskap.

Annekset

Det finnes en egen leilighet, Annekset, som kan leies ved fisking i sone 1 og 2. Annekset ligger i vestenden av fiskehytten på Sele og består av kjøkken, bad, stue og et soverom med 4 køysenger. Det finnes ikke sengetøy i sengene, kun madrasser, så det er nødvendig å medbringe sovepose eller lignende. Sone 1 og 2 har egen reservert parkeringsplass ca. 150 meter fra fiskehytten, eller 50 meter fra hengebroen over sone 1.