Fiskebørs

Dato Vekt Sone Redskap Art
Dato Vekt Sone Redskap Art
20. sep, 2021 0.8 kg Sone 1 Flue Sjøørret
19. sep, 2021 3.0 kg Sone 1 Flue Laks
13. sep, 2021 1.9 kg Sone 2 Meitemark Laks
11. sep, 2021 2.2 kg Sone 1 Flue Laks
10. sep, 2021 1.5 kg Sone 1 Flue Laks
04. sep, 2021 6 kg Sone 2 Sluk Laks
01. sep, 2021 1.7 kg Sone 1 Flue Laks
01. sep, 2021 3.7 kg Sone 1 Flue Laks
31. aug, 2021 1.5 kg Sone 1 Flue Laks
30. aug, 2021 0.8 kg Sone 1 Flue Laks
28. aug, 2021 O kg Sone 2 Meitemark Sjøørret
26. aug, 2021 1.3 kg Sone 1 Flue Laks
26. aug, 2021 1.0 kg Sone 1 Flue Sjøørret
19. aug, 2021 1.0 kg Sone 1 Flue Laks
19. aug, 2021 0.9 kg Sone 1 Flue Ingen fangst
19. aug, 2021 3.3 kg Sone 2 Meitemark Laks
19. aug, 2021 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
19. aug, 2021 0.60 kg Sone 1 Meitemark Sjøørret
19. aug, 2021 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
19. aug, 2021 0.60 kg Sone 1 Meitemark Sjøørret
19. aug, 2021 3.6 kg Sone 1 Flue Laks
18. aug, 2021 1.0 kg Sone 1 Flue Sjøørret
18. aug, 2021 2.8 kg Sone 1 Flue Laks
18. aug, 2021 1.5 kg Sone 1 Flue Laks
18. aug, 2021 0.5 kg Sone 1 Flue Sjøørret
17. aug, 2021 4.3 kg Sone 2 Flue Laks
17. aug, 2021 3.6 kg Sone 2 Meitemark Laks
17. aug, 2021 0.6 kg Sone 2 Meitemark Laks
17. aug, 2021 0.6 kg Sone 2 Meitemark Laks
17. aug, 2021 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
17. aug, 2021 0.5 kg Sone 2 Meitemark Sjøørret
16. aug, 2021 1.9 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 1.5 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 1.8 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 1.8 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 1.3 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 0.9 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 1.5 kg Sone 1 Flue Laks
16. aug, 2021 0.6 kg Sone 1 Flue Sjøørret
16. aug, 2021 4 kg Sone 2 Flue Laks
16. aug, 2021 6 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2021 4.4 kg Sone 2 Spinner Laks
16. aug, 2021 1.7 kg Sone 2 Spinner Laks
16. aug, 2021 1.6 kg Sone 2 Meitemark Ingen fangst
16. aug, 2021 4.6 kg Sone 1 Flue Laks
15. aug, 2021 2.4 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2021 1.7 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2021 4.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2021 1.9 kg Sone 2 Meitemark Laks