Fiskebørs

Dato Vekt Sone Redskap Art
Dato Vekt Sone Redskap Art
16. aug, 2019 3.9 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2019 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
16. aug, 2019 1.7 kg Sone 2 Flue Laks
16. aug, 2019 2.9 kg Sone 1 Flue Laks
16. aug, 2019 3.7 kg Sone 1 Flue Laks
15. aug, 2019 3.8 kg Sone 1 Flue Sjøørret
15. aug, 2019 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 1.7 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 2.5 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 1 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 0.6 kg Sone 2 Meitemark Sjøørret
15. aug, 2019 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 1.2 kg Sone 1 Flue Laks
15. aug, 2019 1.0 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 1.2 kg Sone 1 Flue Laks
15. aug, 2019 1.3 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 1.2 kg Sone 1 Flue Laks
15. aug, 2019 3.5 kg Sone 2 Meitemark Laks
15. aug, 2019 1.7 kg Sone 2 Flue Laks
15. aug, 2019 1.5 kg Sone 1 Flue Laks
14. aug, 2019 4.1 kg Sone 1 Flue Laks
14. aug, 2019 1.7 kg Sone 1 Flue Laks
14. aug, 2019 2.5 kg Sone 1 Flue Laks
14. aug, 2019 0.5 kg Sone 1 Flue Sjøørret
14. aug, 2019 3 kg Sone 1 Flue Regnbueørret
14. aug, 2019 1.2 kg Sone 1 Flue Laks
14. aug, 2019 1.0 kg Sone 2 Meitemark Laks
14. aug, 2019 1.5 kg Sone 2 Meitemark Laks
14. aug, 2019 2.5 kg Sone 2 Meitemark Laks
14. aug, 2019 3.0 kg Sone 2 Meitemark Laks
14. aug, 2019 6.5 kg Sone 2 Meitemark Laks
13. aug, 2019 6.1 kg Sone 1 Flue Laks
13. aug, 2019 4.5 kg Sone 2 Spinner Laks
13. aug, 2019 1.0 kg Sone 1 Flue Laks
12. aug, 2019 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
12. aug, 2019 1.3 kg Sone 2 Meitemark Laks
12. aug, 2019 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks
12. aug, 2019 0.6 kg Sone 2 Meitemark Sjøørret
12. aug, 2019 4.0 kg Sone 1 Flue Laks
12. aug, 2019 1.6 kg Sone 2 Meitemark Laks
12. aug, 2019 2.9 kg Sone 2 Spinner Laks
12. aug, 2019 1.8 kg Sone 2 Meitemark Laks
12. aug, 2019 4.0 kg Sone 2 Meitemark Laks
12. aug, 2019 4.0 kg Sone 2 Spinner Laks
12. aug, 2019 1.2 kg Sone 1 Flue Laks
12. aug, 2019 1.3 kg Sone 1 Flue Laks
11. aug, 2019 3.3 kg Sone 2 Spinner Laks
11. aug, 2019 2.6 kg Sone 2 Spinner Laks
11. aug, 2019 3.1 kg Sone 2 Spinner Laks
11. aug, 2019 1.2 kg Sone 2 Meitemark Laks