FANGSTRESULTAT SESONGEN 2019.

Junilaks fra Dohølen

Sesongen 2019 må karakteriseres som rimelig bra. Dette skyldes nok 2 forhold, tidlig oppgang og brukbart med vann gjennom hele sesongen.

I sone 1 og 2 ble det fanget 334 laks fordelt på 186 smålaks (svidder), 141 mellomlaks og 7 storlaks, totalt 987,4 kg. I tillegg ble det fanget 65 sjøørret, totalt 48,8 kg.

Hvis vi tar med sone 3 og 4 så ble det her fanget 220 laks fordelt på 128 smålaks, 87 mellomlaks og 5 storlaks, totalt 672,9 kg. I tillegg ble det fanget 26 sjøørret, totalt 17,3 kg.

D.v.s. på Søndre og Nordre Sele Laksefiskes vald ble det totalt fanget 554 laks på til sammen 1660,3 kg og 91 sjøørret på til sammen 66,1 kg.