KVOTEREDUKSJON

Svært lite vann fra sesongåpning og frem til 10.august har resultert i en unormal midtsesongevaluering. Alle vet/har observert god oppgang av fisk etter 10.august, men fangsten pr. 15.august har vært mye dårligere enn normalt. Midtsesongevalueringen skal foretas basert på fangsten pr. 15.august. Nevnte evaluering indikerer at elvens gytebestandmål ikke vil bli oppnådd og styret i elveeigarlaget har derfor besluttet å redusere fangstkvoten til 2 laks pr. fisker pr. døgn fom. 16.august og ut sesongen. Dette som følge av retningslinjene gitt av Miljødirektoratet/fylkesmannen.