Ny hjemmeside.

Hei alle gode fiske venner.
Endelig er vi tilbake på nettet. Etter alle telefoner og e-poster med spørsmål om hjemmesiden så er det en stor glede å endelig være tilbake på nettet. Som alle registrerte så forsvant plutselig hjemmesiden på vårparten. Ved nærmere undersøkelse så viste det seg at tidligere leverandør gikk konkurs i februar hvilket var årsaken for at vi plutselig forsvant fra nettet. Konkursen kom som «lyn fra klar himmel» på oss. Ettersom ikke noe av tidligere nettside var lagret (tilgjengelig fra tidligere leverandør)  ble det derfor nødvendig å bygge opp helt ny side fra «scratch». Hvorvidt siden tilfredsstiller deres og våre krav gjenstår å se. Ris og ros mottas med glede.

Hvis noen savner annekset så vurderes fortsatt behovet for å ha det liggende på nettet. Det er likevel mulig å leie annekset som før, men pr. dato må det gjøres ved kontakt til vaktmann (e-post, SMS eller telefon).
Salg av kort gjennom selvbetjening er uendret. D.v.s. det legges kort i postkassen og betaling gjøres på samme måte som før (kontant). For informasjon nevnes at når det legges kort i postkassen for selvbetjening reduseres kortbeholdningen på nettet tilsvarende det antall kort som legges i postkassen. M.a.o. så er det mulig at det er ledige kort i postkassen selv om beholdningen på nett viser null (blankt).
Årsaken for kortreduksjonen i nett beholdningen er åpenbar. Uten reduksjon i nett beholdningen kan resultatet bli flere fiskere enn hva som faktisk er bestemt, henholdsvis 4 og 5 i sone 1 og 2.